Općina Veliki Borištof
Aktualne visti i dogodjaji
27.09.
KK
Feri Sučić 90. ljet
Veliki Borištof


"Feri Sučić je kot putokaz za nas Gradišćanske Hrvate". Oko ove prispodobe laudator dr. Martin Cirković drži svoj svečani govor u KUGI. Zvana toga se prezentira i DVD i CD i svečani spis.

VELIKI BORIŠTOF – Dojen gradišćanskohrvatske muzike Feri Sučić slavi svoj 90. rodjendan mašom u velikoborištofskoj crikvi i posebnom proslavom u KUGI.
Sv. mašu oblikuje crikveni zbor pod peljanjem direktora Štefana Zvonarića i orguljaš mag. Pepi Gsertz. Po sv. maši preda fra. Ivan Jelić knjigu s hrvatskimi jačkami iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine jubilaru Feriju Sučiću.
Po maši se spušću ljudi iz briga kroz park u KUGU. Svečani akt prilikom 90. rodjendana Ferija Sučića organizira HKD - Hrvatsko kulturno društvo. Tako i predsjednik Robi Sučić pozdravi sve političare, predsjednike, funkcionare, odbornike, sekretare, poslovodje i glavne urednike na početku ove proslave.
Harmonija, mišoviti zbor veleopćine Filež i Tamburica Klimpuh jačkami polipšaju ovu priredbu Sučićevimi jačkami.
CD sučićevimi jačkami predstavi mag. Angelika Kornfeind, DVD prezentira Jurica Čenar a kroz program pelja Kristina Marold.
Po predstavi slijedi bife pri kom si svi jaču sučićeve jačke.

Feri Sučić je rodjen 30. septembra 1918 ljeta u Velikom Borištofu, kade je i pokršćen i poberman. Djelao je u zemaljskoj vladi u Željeznu a zvana toga je i osnovao i bio aktivan u mnogi društvi.
Ako ka seoska vist fali onda prosim pišite na webmaster@velikiborištof.at.