• Formular za pošiljanje

    Veselimo se na tvoje kipe

    Putem slijedeća formulara nam moreš poslati tvoje kipe. Neke od njih ćemo objaviti u našem video-izdanju, svi kipi ćedu na svaki način biti u našoj online-galeriji, ovde na platformi Za velike i male.

    Ako kip pošalješ onda si za svenek sporazuman, da prepustiš Hajdenjakom prava na tvojem kipu i da si sporazuman da ga objavimo na našoj platformi i da kip upotribljavamo u naši publikacija (tiskano i digitalno).

sadržaj: Hajdenjakiprogramiranje i design: Kristijan Karall